9 artists mourning in early 2021…

9 artists mourning the beginning of 2021 synchronously “jeeting” #idollive #tiktoknews #theanh28 #news

@idollive.vn

XÓT XA 9 NGHỆ SĨ ĐỒNG LOẠT “RA ĐI” VÀO ĐẦU NĂM 2021 #idollive #tiktoknews #theanh28 #news

♬ nhạc nền – Idollive.vn – Idollive.vn